Universell merking

Spør oss om hjelp til universell utforming. Vi har god kompetanse på området og samarbeider med ledende firma innenfor dette området.

Universell merking

Markering av vindusfelt

Ledefelt og ledelinjer

Bygget bør utformes slik at det er lett å orientere seg i også for synshemmede. 

Ledefelt og ledelinjer er nødvendig i de fleste publikumsbygg som kjøpesentra, sykehus, kollektivterminaler, kulturbygg, offentlige kontorer og butikker. Ledefelt og ledelinjer legges ofte til viktige knutepunkt slik som trapp, heis, rulletrapp, billett-/informasjonsskranker og resepsjon/mottakelse. 

Ledefelt

Ledefelt er en klart avgrenset gangsone som skiller seg fra omgivelsene visuelt og taktilt. Dette kan godt kalles naturlig ledelinje, men er her likevel omtalt særskilt siden det gir gode løsninger for synshemmede. Ledefelt skal ha en tydelig strukturendring til omgivelsen, og legges der hvor det ikke er andre naturlige ledelinjer.

Ledelinje

Ledelinjer er en eller flere linjer som legges i den retningen man går. Det kan også legges linjer i forskjellige farger som viser vei til ulike mål, som avdelinger på et sykehus. Ved knutepunkt legges det tverrgående linjer eller annen følbar endring i underlaget. Dette kalles oppmerksomhetsfelt. Oppe foran trapper og trinn legges et knoppefelt, som kalles varselfelt. Løsningene skal være lette å følge med en stokk og enkle å se med øynene. 

Oppmerksomhetsfelt

Oppmerksomhetsfelt legges ved bruk av ledefelt/ledelinje og knutepunkt. Feltet består av tverrgående linjer eller følbar strukturendring i underlaget. Den gir informasjon om at man nærmer seg viktige punkt langs gangbanen. Oppmerksomhetsfelt forteller at man er ved et knutepunkt. Det kan være en heis, informasjonsskranke eller resepsjon, møterom, toaletter, i bunnen av en trapp eller ved kryssende gangbaner.

Trapp, rulletrapp og trinn

Synstap begrenser muligheten til å kunne orientere seg og det kan være vanskelig å oppfatte hindringer i omgivelsene. Dette gjelder særlig trapper og nivåforskjeller. Det er derfor særdeles viktig at alle trapper blir godt merket, både visuelt og taktilt.

 Trappeneser

 Håndlist (gelender)

Rimo reklame as
Merking glassfelt og dørnummer
Unngå fare - merk glassfelt
Rimo reklame as
Taktile/følbare bokstaver
Bardu vg.skole