HMS Tavler

Vi tilpasser tavlene etter ditt behov.

HMS Tavler - Prosjekttavler - Førstehjelpstavler - Infotavler

Whiteboardtavle enten i Aluminium, Ibond eller Magnetskilt.

Størrelser og innhold tilpasses etter ditt behov:

Avmerkede plasser til de mest vanlige oppslag på HMS-tavler.

Tilbehør:
-klyper
-klipsrammer
-ringpermholder
-plastboks
-brannskadeskrin
-førstehjelpskoffert
-øyeskyllskabinett
-M.M.

Rimo reklame as
HMS Tavler